Tiltakene mot koronavirus videreføres - publisert 25.3.2020 kl. 09:50

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Se hele oversikten over nasjonale tiltak (regjeringen.no) innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen.