Hytteforbudet gjelder også for campingvogner, bobiler og fritidsbåter - publisert 28.3.2020 kl. 09:00

Hytteforbudet gjelder også campingvogner, bobiler og fritidsbåter

Hytteforbudet er et forbud mot å overnatte på fritidseiendom i en annen kommune enn den man er folkeregistrert i.
Etter avklaring med statlig myndighet er det nå klart at hytteforbudet også gjelder for overnatting i campingvogner, bobiler og fritidsbåter i en
annen kommune enn den man er folkeregistrert i. Hensikten med forbudet er å forhindre at helsetjenestene i kommunene belastes utover den utfordring de allerede har i forbindelse med pandemien.

Det oppstår en del spørsmål rundt dette. Det kan derfor gjerne presiseres:
Oppholder man seg i egen kommune, altså der man er folkeregistrert, gjelder altså ikke forbudet.

Det er kjent for kommunene at Redningsselskapet har gitt anbefalinger som går lengre enn de nasjonale føringene som er nevnt her.
Redningsselskapet oppfordrer alle, også de som er i hjemkommunen, til å unngå båtturer helt. Også i hjemkommunen. Og også dagsturer.
Kommunen er også kjent med at organisasjoner med sjørelatert aktivitet oppfordrer til det samme (eksempelvis Padleforbundet)

Farsund kommune har derfor gjort en avklaring med statlig myndighet om dette. Og fått avklart at kommunal informasjon til enhver tid skal være i tråd med de nasjonale føringene.

For å bistå best mulig i forhold til opprettholdelse av forbudet vil Farsund kommune fra og med torsdag 2.4.2020 stenge ned sine gjestehavner. I praksis betyr dette at servicebygg vil være stengt, at strømtilførsel ikke er tilgjengelig, og at man skilter med følgende tekst:
Gjestehavnen er stengt for overnatting

Samtidig oppfordres båteiere samt bobil- og campingvogneiere i egen kommune til varsomhet og godt skjønn i utøvelsen av tillatte aktiviteter. Da er vi også med og hjelper Redningsskøyta å sikre sin viktige ressurs.

Forskriften : https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-19-355