Informasjon om Helsestasjonen/Familiesenter/Helsestasjon for ungdom - publisert 27.3.2020 kl. 16:10

Helsestasjonen er åpen for alle med avtaler. Har du spørsmål eller bekymring ta gjerne telefon kontakt med helsesykepleier og jordmor via servicekontoret: 38 38 20 00

Helsestasjonen er åpen for alle med avtaler. Har du spørsmål eller bekymring ta gjerne telefon kontakt med helsesykepleier og jordmor via servicekontoret: 38 38 20 00.

FamiliesenteretFamiliekonsulentene gjør avtale med den enkelte bruker for videre kontakt.

Helsestasjon for ungdom:
I Perioden når skolen er stengt ønsker vi færrest mulig på venterommet. Alle kan ta kontakt med HFU på dagtid ved telefon: 48 89 54 30 (helsesykepleier Solveig K. Hansen) fra kl. 10-14 for spørsmål.

Skolehelsetjenesten:
Helsesykepleier som er knyttet til skolen vil den tiden skolene er stengt så langt som mulig være tilgjengelig for elever, foresatte og lærere på telefon:
94 52 19 91 Farsund Barneskole
90 86 41 38 Farsund ungdomsskole og Lista ungdomsskole
48 04 56 68 Vanse Barneskole
94 51 48 08 Borhaug skole
48 89 54 30 Eilert Sundt

Helsestasjonen:
Jordmor følger opp avtalene hun har med den enkelte gravide. Avtalene legges med god margin slik at man unngår venting på venterom. Ekstra hygienetiltak på kontor mellom hver konsultasjon.

Helsestasjonsprogram: