Videreføring av hjemmeundervisning for elever fra 5. til 10. klasse i Farsund etter påske

Tor Magnus Knutsen - Foto: Lister24

Kommunalsjef Tor Magnus Knutsen - Foto: Lister 24

I går ble det klart at barnehagene åpner 20. april og småskolen (1.-4. trinn) åpner 27. april. Elever fra 5. klasse og oppover må belage seg på nye uker med hjemmeundervisning.

-Denne avklaringen setter dagsorden for vårt arbeid fremover, sier konstituert kommunalsjef for oppvekst og kultur, Tor Magnus Knutsen.
-Parallelt med den gradvise åpningen av skoler og barnehager må vi jobbe med å kvalitetssikre og utvikle skoletilbudet for de elevene som fortsatt skal få undervisningen hjemme. Forutsigbarhet og god dialog vil være nøkkelelement her.

Da regjeringens strenge korona-tiltak ble iverksatt den 12. mars fikk landets skoler det travelt med å etablere et fungerende og faglig forsvarlig opplegg for hjemmeundervisning.
-Lærekurven har vært bratt for skolene, og jeg vil berømme de ansatte for deres vilje og evne til å etablere gode rutiner for hjemmeskole både gjennom digitale plattformer og på andre måter, sier Knutsen.

Situasjonen er krevende både for elever, foresatte og lærere. Å få til et godt opplæringstilbud er vanskelig under de rådende omstendigheter, men vi gjør alle så godt vi kan. Vi må alle ha stor toleranse for at vi får det til i varierende grad, men vi må også bruke erfaringer og tilbakemeldinger i arbeidet med å utvikle oss. Slik blir vi alle bedre. I kommunen vil forbedringsarbeidet være forankret i oppvekstsektorens ledergruppe for barnehage og skole. Den viktigste jobben vil likevel skje ute på den enkelte skole i møte mellom skole og hjem. God dialog med hjemmet vil hjelpe oss til å få det beste ut av situasjonen.

- Eksamen er avlyst, og skolene mister dermed et av sine evalueringsgrunnlag. De viktigste vurderingene er likevel de som gjøres av lærer i forhold til å sette en avsluttende karakter i fagene. Ungdomsskolene har et høyt fokus på dette, og det vil jobbes grundig med å sikre et godt grunnlag for å sette en slik vurdering for det enkelte barn gjennom god kvalitet i opplæringstilbudet. Dette er arbeid som også blir viktig for meg og skolelederne i ukene framover, sier Knutsen avslutningsvis.