Oppstart for elever i Farsundskolen – 5. til 10. trinn.

I Farsund kommune åpnet skolene for 1. til 4. trinn 27.april, og det planlegges nå å ta inn elevene på mellomtrinnet og ungdomstrinnet gjennom en gradvis opptrapping i løpet av neste uke. Det jobbes nå intenst ved den enkelte enhet med å få rigget skolene godt til å ta imot elevene på en trygg og god måte. Det er gjort gode risikovurderinger og det vil ved oppstart bli arbeidet grundig med innarbeiding av smittevernreglene sammen med elevene.

Oppstarten blir som følger:
Tirsdag: Farsund barneskole – oppstart for 5. til 7. klassingene
Onsdag: Vanse skole – oppstart for 5. til 7. klassingene
Onsdag: Borhaug skole – oppstart for 5. til 7. klassingene
Onsdag: Farsund ungdomsskole – alle elevene
Torsdag: Lista ungdomsskole – alle elevene

Det kan bli noen utfordringer knyttet til skyss i oppstarten, og vi har derfor valgt å ta denne gradvise opptrappingen for å forsøke å forebygge evt. kapasitetsproblem og så langt som mulig tilpasse tilbudet til behovet. Dersom skyssen blir fylt opp, må man la barn vente på venteplassen og enten komme tilbake å hente dem eller at de tas med av neste buss. Vær derfor ekstra oppmerksom dere som har skysselever nå i oppstarten.

Vi oppfordrer foresatte til å bidra i dugnaden med å få alle barna på skolen, ved at de som har anledning til å kjøre barna selv gjør dette. Der dette oppleves trygt, kan evt. også de eldre barna spasere eller sykle til skolen.

Det kan bli noen endringer i gruppesammensetning på enhetene, men dette vil skolene i så fall informere om i forkant av oppstarten.
Det vil nok også bli lagt opp til noe uteundervisning, og det kan også bli aktuelt å ha en dag med nettundervisning i uka for elever på ungdomstrinnet.
I perioden fram til sommeren vil det ikke bli tilbud om leksehjelp. Dette for å sikre nok ressurser til drift av det ordinære skoletilbudet.

Det er en spesiell tid og det er for alles del viktig at vi er ekstra påpasselig i forhold til smittevernreglene nå som vi åpner mer opp. Det er også viktig at vi justerer våre forventninger til hverandre i forhold til situasjonen – alle gjør så godt de kan.

Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang og til å treffes igjen.

Lykke til alle sammen.

Hilsen Farsund kommune
v/ kommunalsjef for oppvekst
Tor Magnus Knutsen