Smittevernveiledning for utendørs trening

Veiledning til utendørs trening.

For alle samlinger i grupper anbefales det samling av maksimalt 20 personer i en gruppe.
Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing.
Bruk av garderober er inntil videre forbudt.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Personer som kan delta i aktiviteter:

  1. Personer uten symptomer på sykdom
  2. Personer som har gjennomgått luftveisinfeksjon, så lenge de har vært symptomfrie i minst ett døgn. Ved gjennomgått covid-19 finnes egne råd for opphevelse av isolasjon.

Personer som ikke kan delta i aktiviteter:

  1. Personer som har symptomer på covid-19, også de med milde luftveissymptomer
  2. Personer som er i karantene eller isolasjon

Personer som utvikler symptomer under aktiviteten må dra hjem eller hentes så snart det er mulig. Syke personer som må hentes av andre, må vente på et eget rom eller ute der det ikke er andre. De bør ikke ta offentlig transport. Den syke bør holde minst to meters avstand til andre.

Håndhygiene bør utføres som et minimum:

Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås i den grad det er mulig.

Bruk av felles utstyr skal begrenses til et minimum. Utstyr skal desinfiseres før ny person tar det i bruk.

Med vennlig hilsen
Sigurd Waage Løvhaug
Ass. kommunelege