FARSUND LEGEVAKT

Fra 2. til 3. juni blir behov for all type legevakt ivaretatt av Flekkefjord legevakt. Telefon: 116 117.

Fra 3. juni er vi klar for å ta imot alle innbyggere med behov for legevakt i de opprinnelige lokalene ved Farsund omsorgssenter.