Behandling av søknader om skjenkebevilling og salgsbevilling

 

Vanligvis behandler vi nye søknader (både skjenking og salg i butikk) i juni i utløpsåret for bevilling, og utløpsåret for alle gjeldende vedtak er i 2020. 

I år kommer denne behandlingen først i august, og dette er uproblematisk ift lovgivningen.

Alkoholloven fastslår at varigheten til eksisterende bevillinger (både salg og skjenking) er den 30. september i utløpsåret 2020.
Alle bevillingshavere innenfor både salg og skjenking kan derfor være trygge på at alle formaliteter er i orden i.f.t. deres bevillinger.
Farsund kommune vil kontakte alle bevillingshavere for å veilede om søknadsprosessen slik at vi får vedtak på plass innen lovens krav.

Rådmannen