Formannskap, havnestyre og adm.utvalg på kommune-tv

Torsdag 18. juni har formannskapet, havnestyret og administrasjonsutvalget møte kl. 09:00. Du kan følge møtet via Kommune-TV: https://farsund.kommunetv.no/live/8