Vannlekkasje på Lista

Det har vært en vannlekkasje i Nordbygda i dag, dette skal nå være utbedret og vi håper alle har fått vann igjen.