Stenging av Skougaardsgaten f.o.m. mandag 22.06. t.o.m. onsdag 24.06.

På grunn av arbeid i området vil kjøreadkomstvei til Skougaardsgaten være stengt fra mandal 22.06. tom onsdag 24.06. Kun gangtilgjengelighet