Stenging av nedre del av Storgaten

Farsund kommune har vurdert det nødvendig å stenge nedre del av Storgaten som følge av tilliggende private steinmur viser svakheter.
Avklaring av årsaksforhold og ansvar er i prosess og kan ta noe tid. Det er derfor usikkert når skaden blir utbedret.
Så lenge det er en fare for utrasing må veien holdes stengt. Vi beklager ulempene ved dette og håper på en raskest mulig avklaring.