Ved behov for psykososial bistand

Hvis du har vært utsatt for en alvorlig hendelse/ulykke og har behov for akutt psykososial bistand, kan følgende kontaktes:

Disse instansene vil så videreformidle kontakt til kommunens psykososiale kriseteam.