Informasjon til turister og andre innreisende

Kommunene har fått følgende informasjon fra Helsedirektoratet når det gjelder turister og reisende:

"I går vart det sendt ut eit brev til kommunane via fylkesmennene om informasjonstiltak retta mot reisande etter 15. juli, når det er planlagd å opne for reisande frå fleire land i Europa.

 Kommunikasjonstiltak i kommunane vil vere supplement til dei tiltaka vi gjennomfører frå sentrale styresmakter. Sjølv om kommunen har eit sjølvstendig ansvar for informasjon til dei som er i kommunen, vil dei fleste tilreisande ha fått informasjon andre stader enn frå kommunen. Kommunane har kjennskap til kva som vil vere gode måtar og kanalar for distribusjon av informasjon lokalt. Særleg i kommunar som har mange turistar er det viktig å utnytte denne lokale kunnskapen slik at informasjon om smittevern, testing og karantene kan nå så mange tilreisande som mogleg.

 Dei tiltaka Helsedirektoratet gjennomfører sentralt vil vere:

pdf20_29175-1Brev_til_kommunene_om_informasjon_til_turister_og_andre_innreisende_28442328_1_1.pdf