Vita Velo Huseby

Prøv vår nyeste tilrettelagte sykkeltrase mellom Alcoa Miljøpark og Lomsesanden!

Bilfri trygg og vakker sykkeltur til stranda.

..og husk å vise hensyn, her er både gående og trillendeJ

Du finner flere turforslag på www.syklingifarsund.no 

Vita Velo

Sommerhilsen fra Sykkelkommunen Farsund.

Facebook-verson https://www.dropbox.com/sh/6i3w84hxr9oukfr/AACWq8

zqAelHke4XXUIaY9GMa?dl=0

Full størrelse:  https://www.dropbox.com/sh/6i3w84hxr9oukfr/AACWq8zqAelHke4XXUIaY9GMa?dl=0