Viktig COVID-19- info til serveringssteder

Farsund kommune ønsker serverings- og skjenkebransjen en god og trygg sommeravvikling.

Smittevernreglene gir bransjen mange utfordringer. Og kommunen ønsker å bistå med mest mulig veiledning.

I Farsund kommer vi til å ha hyppige kontroller i sommer, via våre kontrollører i Securitas, dette for å holde god fokus på både skjenkeregler og smittevernregler.

Kontrollørene våre utfører et viktig veiledningsarbeid, og ser frem til å møte dere i sommer.

I brevet fra Helsedirektoratet fremgår at kommunene har plikt til å styrke kontrollarbeidet.

pdfSmittevern_i_serverings-_og_restaurantbransjen_-_Covid_19_-_tilsyn.pdf

Rådmannen