Råd ved servering av buffetmat

Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet har laget smittevernråd til virksomheter som tilbyr matservering fra buffet, etter at forbudet mot slik servering er opphevet.

Les mer på nettsiden til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nyheter/2020/rad-ved-servering-av-buffet-mat/