Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Teknisk drift

Publisert . Sist endret . i kategorien Teknisk drift

Teknisk drift består av avdelingene byggeforvaltning samt kommunalteknisk og grønt.

Byggeforvaltning står for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg. Kommunalteknisk og grønt utfører løpende drift og vedlikehold av kommunens veinett, vann- og avløpsnett, pumpestasjoner, torg, plasser, grønt og idrettsanlegg, grunnerverv, kartforretning, jordskifte samt saksbehandling vedrørende avkjørsel, utslipp, skilting, gravetillatelse, dispensasjoner fra byggegrenser og trafikksikkerhet.

Enhetsleder er Sten Otto Tjørve.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: