Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

kysten_er_klar2

Dokumentsenter

Publisert . Sist endret . i kategorien Dokumentsenter

Offentlige organ plikter å ha arkiv, og de skal være ordnet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. jf arkivloven §1.

Farsund kommune har dokumentsenter med felles journal. I tillegg til dokumentsenteret har voksenopplæring, skoler, barnehager, helseinstitusjoner og Havnevesenet egne arkiv og egne journaler.

Dokumentsenteret tar imot kommunens post og fordeler arkivuverdig post (tidsskrifter, regninger og lignende). Arkivverdig post (brev som skal behandles med mer) journalføres og skannes for så å fordeles elektronisk til saksbehandlerne. Brev som sendes ut, journalføres og lagres elektronisk. Når vi så tar med interne notater og saksframlegg utgjør dette til sammen kommunens sentralarkiv.

Dokumentsenterert skal ha oversikt og orden på dokumentasjon av virksomheten i kommunen. Korrespondanse systematiseres, journalføres og arkivlegges etter kommunenes felles arkivnøkkel: K-koder. Daglig tas det ut en postliste som legges ut på hjemmesiden. Enhver kan gjøre seg kjent med enkeltdokumenter ved å henvende seg til kommunen, jf offentlighetsloven § 2. I enkelte tilfeller kan dokumenter unntas fra offentlighet, i andre tilfeller har kommunen plikt til å unnta fra offentlighet. Derfor vil det alltid bli foretatt en offentlighetsvurdering før innsyn blir gitt. Innsynsbegjæring kan framsettes ved personlig fremmøte, sendes per post eller per e-post til kommunens postmottak. Kopier gis i utgangspunktet vederlagsfritt.

Arkivleder er Jorunn Litland.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: