Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

kysten_er_klar2

Politisk sekretariat

Publisert . Sist endret . i kategorien Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har ansvar for saksutsendelse, ekspedering og oppfølging av politisk fattede vedtak for 12 utvalg, råd og nemnder.

Øvrige arbeidsoppgaver:
- Saksbehandling innenfor kommunal eiendomsforvaltning
- Tildeling og salg av boligtomter i nye kommunale boligfelt
- Fag- og opplæringsansvar for brukernes sak-/arkivsystem
- Webansvar for kommunens hjemmeside samt intranett
- Oppgaver i forbindelse med kommune- og stortingsvalg
- Ansvar for forsikringer med oppfølging av forsikringssaker og anmeldelse/påtalebegjæring

Formannskapssekretær er Jorunn Syvertsen.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Besøksadresse: Brogt. 7, 4550 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: