Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Funksjonshemmede sone Farsund

Publisert . Sist endret . i kategorien Funksjonshemmede sone Farsund

Enheten yter praktisk bistand med opplæring, bistand i form av dagtilbud, avlastning og hjemmesykepleie. Disse tjenestene ytes i bofellesskap og til personer i egen bolig.

Enheten administrerer omsorgslønn og avlastning i institusjon (Byggeklossen)

Enhetsleder er Jan Harald Kjærre.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: