Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
images/los-strukturen/omsorg.jpg

Funksjonshemmede sone Vanse

Publisert . Sist endret . i kategorien Funksjonshemmede sone Vanse

Enheten yter praktisk bistand med opplæring, bistand i form av dagtilbud, avlastning og hjemmesykepleie. Disse tjenestene ytes i bofellesskap og til personer i egen bolig.

Enheten administrerer støttekontakt, privat avlastning og dagtilbud (Lista aktivitetshus).

Enhetsleder er Annette Fromreide.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Postboks 100, 4552 Farsund
 
Telefon: 38 38 20 00
Fax: 38 38 20 01
E-post: