Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO
images/los-strukturen/barn-og-familie.jpg

Lister barnevern

Publisert . Sist endret . i kategorien Lister barnevern

Kommunene Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund har etablert en felles barneverntjeneste under navnet Lister barnevern. Oppstart for barnevernsamarbeidet er 1. januar 2010. Samarbeidet er organisert etter "vertskommunemodellen" med Farsund kommune som vertskommune.

Samarbeidskommunene har delegert sin myndighet innen barnevernsområdet til Lister barnevern som består av til sammen ca 19 årsverk. Kontorene til Lister barnevern vil bli liggende i rådhuset i Farsund. Lister barnevern vil ha tilgjengelige kontorer i samarbeidskommunene. I Flekkefjord og Sirdal vil det være faste kontordager. Formålet med samarbeidet er å skape en best mulig barneverntjeneste for kommunenes innbyggere, og sikre en god kvalitet på tjenesten. Et større fagmiljø skal bidra til å styrke den totale kompetansen, sikre rettsikkerhet og være en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne i Sirdal, Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal og Farsund kommune.

pdfLister barnevern - evalueringsrapport desember 2013

Kontaktinformasjon:
Enhetsleder Bodil Waage Glomsheller
Besøksadresse: Brogaten 7, 4550 Farsund
Postadresse: Postboks 100, 4552 Farsund
Telefon: 38 38 20 00
Telefaks: 38 38 20 77
E-post:
 
Kontaktinfo utenom ordinær åpningstid:
Barnevernsvakta i Kristiansand, telefon 380 75400