Formannskapet 2015 - 2019

Liste fra Arbeiderpartiet:

Medlem:
Arnt Abrahamsen (ordfører)

Varamedlemmer:
Tor Bjarne Pedersen
Kai Steffen Østensen
Ole Magnus Skretting
Helge Morris Nesheim

Fellesliste fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk
Venstreparti og Pensjonistpartiet:

Medlemmer:
Torrey Skeibrok (varaordfører)
Ingrun Eikeland
Jens Viken

Varamedlemmer:
Anija M. Wormsen
Jostein A. Kydland
Audun Stålesen
Ann Irene R. Jensen
Øyvind Petterson

Liste fra Høyre:

Medlem:
Edmund Stave

Varamedlemmer:
Hallfrid Os
Sigmund Barøy
Hilde Rullestad

Fellesliste fra Fremskrittspartiet og Venstre:

Medlemmer:
Lars Tjelland
Beate M. Johnsen

Varamedlemmer:
Oskar Tveit
Ingrid Williamsen
Tor Steinar Østensen
Liv Lyngsvåg