Koordinerende enhet

I Farsund kommune er det Enhet for forebygging og koordinering som er koordinerende enhet. Koordinerende enhet skal legge til rette for god samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det.

Koordinerende enhet skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tjenestetilbud. Dette omfatter både samhandling internt i kommunen, med fastleger, andre sektorer og spesialisthelsetjenesten.
Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator. Gjennom koordinerende enhet har kommunen et fast kontaktpunkt for tverrfaglig samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.
Koordinerende enhet skal være:
• Kontaktpunkt for meldinger om behov for habilitering og rehabilitering
• Kontaktpunkt for meldinger om behov for individuell plan og koordinator