Koordinator

For deg som mottar langvarige tjenester fra to eller flere instanser, og som har behov for koordinerte tjenester.
Hva får du?

Retten til individuell plan er uavhengig av alder, diagnose og funksjon.

KOORINATOR SKAL SIKRE