Individuell plan (IP)

Formålet med tjenesten IP er å sikre at den som har behov for langvarige og koordinerte tjenester som bør ses i sammenheng, får et helhetlig tjenestetilbud.

MÅLGRUPPE:

Brukere som har to eller flere langvarige helse- og omsorgstjenester som bør ses i sammenheng for å oppnå et helhetlig tjenestetilbud.