Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til personer som har vanskeligheter med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter, eller til personer som står i fare for å få det som følge av alder, sykdom, funksjonshemming eller skade.

Ergoterapeuter gir informasjon, råd og veiledning om hvordan du kan ivareta egen helse og mestre dine hverdagsaktiviteter.

Arbeidet utføres ut fra en rehabiliterende og forebyggende målsetning.

HVA FÅR DU?

I samarbeid med deg ser vi på muligheter for å trene opp ferdigheter, tilpasse boligen, situasjonen og hjelpemidler for å mestre dagliglivet.

Våre medarbeidere kan komme hjem til deg eller møte deg der du har behov for tilrettelegging. Du kan også møte opp i våre lokaler.