Kommunalt tilbud - Øyeblikkelig hjelp opphold

Kommunalt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp er et tilbud for deg som har behov for et kortvarig og behandlingsintensivt opphold.

Tilbudet er for deg som

Slik får du plass

Det er fastlege, sykehjemslege eller legevaktslege som kan legge pasienter i øyeblikkelig-hjelp-opphold.