Psykisk helsetjeneste

Målgruppe

Psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som bor eller oppholder midlertidig deg i Farsund kommune og som trenger hjelp til å ivareta din psykiske helse.

Formål med tjenesten

Tjenesten arbeider med å fremme den psykiske helsen, forebygge og behandle psykiske lidelser. Spre opplysning og øke interessen for hva du selv kan gjøre for å bedre din psykiske helse.

Kriterier

Forutsetning

Tjenesten omfatter

Dine ressurser og behov er utgangspunktet for tjenestene.

Dette kan være:

Tjenesten omfatter ikke

Tjenesten omfatter ikke akuttfunksjoner, disse må ivaretas av legevakt.

Når er tjenesten tilgjengelig/hvem utfører tjenesten

Tjenesten utføres av autorisert helsepersonell og tjenesten er tilgjengelig på dagtid fra 08.00-15.00. Helsepersonell knyttet til et bemannet bo- fellesskap kan etter avtale kan gi helsehjelp kvelder, helger og høytider.

Pris på tjenesten

Det er ingen egenandel for psykisk helsetjeneste.