Skriftstørrelse

Terrengendring og drenering

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning <lenke>.

Har du mistanke om at det er forurensning i grunnen der du planlegger å grave, må du sørge for at grunnen blir undersøkt. Dette kan også gjelde ved graving og utfylling i sjø.

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget. 

Du trenger ikke søke dersom:

  • Eiendom for rekke- eller kjedehus o.l.: fylling eller planering med avvik fra opprinnelig terreng på inntil 0,5 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. Det må ikke hindre frisiktsonen mot vei.
  • Tettbygd strøk: fylling eller planering med avvik fra opprinnelig terreng på inntil 1,5 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. Det må ikke hindre frisiktsonen mot vei.
  • Spredtbygd strøk: fylling eller planering med avvik fra opprinnelig terreng på inntil 3 meter, minst 1 meter fra nabogrensen. Det må ikke hindre frisiktsonen mot vei.

Hvis tiltaket ditt berører utvendige ledningsanlegg må du avklare dette ved Vann- og avløpsetaten.

Tiltaket må plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmer offentlig vei enn 50 meter.

Det er bare «mindre» tiltak som er omfattet av reglene. Hvis fyllingen eller planeringen har et sånt omfang at den ikke er mindre må du sende inn en søknad. Et eksempel kan være planering av en hel tomt. Be kommunen om en vurdering dersom du er i tvil.

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom:

  • Terrengendringen medfører endringer som er større enn de som er nevnt over.
  • https://ajour.info/administrator/index.php?rl_qp=1&folder=plugins.editors-xtd.modulesanywhere&file=popup.php&name=jform_articletext
  • Terrengendringen medfører større endringer en de som er nevnt over, men vi kan frita for ansvarsretter der det ikke er fare for liv eller fare for skade og ikke er forurenset grunn.

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss