Skriftstørrelse

Veileder til unntak for søknadsplikt

Innledning

  • Det er byggesaksforskriften § 4-1 som sier hvilke tiltak som ikke er søknadspliktige. For at du skal slippe å søke om tiltaket må det være i samsvar med plan- og bygningslovens øvrige bestemmelser, veglova, tilhørende forskrifter (for eksempel teknisk forskrift), reguleringsplan dersom eiendommen din er regulert, og kommuneplanens arealdel dersom eiendommen din ikke er regulert.

  • Dette betyr at dersom det du vil bygge ikke er søknadspliktig etter § 4-1, kan det være søknadspliktig på grunn av konflikt med plan eller lov. Det vil for eksempel være krav om søknad for en bod på 15 m2 hvis den er plassert innenfor en byggegrense mot offentlig vei eller sjø/vassdrag, eller i et område som er avsatt til LNF-formål i planen.

  • Det er du som tiltakshaver som er ansvarlig og bærer risikoen for at tiltaket er i samsvar med lov, plan og forskrift. Hvis det viser seg at tiltaket er søknadspliktig vil kommunen måtte følge dette opp som en ulovlighet. Tiltakshaver vil ikke bli hørt med at man ikke har kjent til eller har forstått bestemmelsene.

Sjekk dette før du setter i gang

  • Er eiendommen din regulert? Hvis eiendommen din er regulert må du sjekke reguleringskartet og planbestemmelsene. Det er viktig å sjekke om det er utnyttelsesgrad på eiendommen, om det finnes estetikkbestemmelser, og hvilket formål eiendommen er regulert til. Du kan for eksempel ikke føre opp tiltak i områder som i reguleringsplan skal brukes til vei, fortau, lekeplass og friområder. Dersom eiendommen din er regulert, er det her du finner byggegrensen mot vei.

  • Hvis eiendommen din er uregulert er det kommuneplanens arealdel som gjelder. Hvilke regler som gjelder din eiendom fremgår av plankartet, som viser hva som er tillatt arealformål for eiendommen, og kommuneplanens bestemmelser. Det er i bestemmelsene du finner byggegrenser mot vei, vann og vassdrag. Byggegrensen mot vei kan være 50 og 30 meter når kommuneplanen gjelder. Er du nærmere sjø enn 100 meter må du sjekke om det er en byggegrense. Det samme gjelder hvis du er nærmere et vassdrag, som en bekk, innsjø eller elv, enn 30 meter.

  • Hvis eiendommen din er uregulert fremgår byggegrense mot kommunal vei av veglova. Du er innenfor byggegrensen mot kommunal vei eller gangvei hvis du er nærmere denne enn 15 meter.

  • Annet regelverk: det du bygger kan ikke være i strid med plan- og bygningsloven eller annet regelverk. Det betyr at veglova og forskrifter knyttet til plan- og bygningsloven må overholdes.

  • Ta kontakt med oss dersom du er usikker på om det du vil bygge er søknadspliktig, om du kan søke på egen hånd eller om du plikter å bruke fagfolk.
  • Du kan også sende inn en skriftlig henvendelse til kommunen. Du må oppgi hvilken eiendom det gjelder, og gjerne sende med et situasjonskart som viser plasseringen av det du vil bygge. Beskriv også hva du vil bygge så godt som mulig. Vi svarer på henvendelsene fortløpende.
  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss