Skriftstørrelse

Håndtering av bygge og anleggsavfall

Formål

 • Materialer i gamle bygg kan inneholde stoffer som er skadelige for miljø og helse. For å hindre at disse spres stiller myndighetene krav til håndtering av byggeavfall.
 • Alle som skal bygge, rive eller rehabilitere bygg av en viss størrelse, skal lage en plan for avfallshåndtering.

Avfallsplan og sluttrapport

Du må utarbeide avfallsplan før igangsettelse, dersom:

 • nybygget har bruksareal (BRA) over 300 kvadratmeter
 • rehabilitering eller rivning berører del av bygning på over 100 kvadratmeter (BRA)
 • oppføring, endring eller rivning av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall
 • Etter at tiltaket er fullført, må du sende inn sluttrapport som dokumenterer hvor mye som er levert av de ulike typene avfall.
 • Sluttrapporten sendes inn sammen med søknad om ferdigattest.
 • Det skal også sendes kopi av kvitteringer for levert avfall sammen med sluttrapporten.
 • Dette kan være:
  • kvitteringer fra avfallsmottak
  • deklarasjonsskjema for farlig avfall
  • egenerklæring for hvordan avfallet er håndtert og hvor det er planlagt levert. (Eksempel: dersom du har solgt takstein eller treverk; - eller maler eller elektriker har tatt med rester av maling eller EE-avfall for levering til sitt mottak)

Avfallsplanen skal ikke sendes inn for behandling, men være utarbeidet og tilgjengelig for innsyn.

Regelverk

Miljøsaneringsbeskrivelse

Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller rivning av eksisterende byggverk dersom:

 • arbeidene berører del av bygning på over 100 kvadratmeter (BRA)
 • oppføring, endring eller rivning av konstruksjoner og anlegg genererer over 10 tonn avfall.

Prosjektering og utførelse av miljøsanering må være ansvarsbelagt før kommunen kan gi tillatelse. Les mer om miljøsanering i Byggesaksforskriften (SAK10) kap.12.

Krav til beskrivelsen

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal utformes som en egen rapport, som minimum må gi opplysningene som er gitt i Byggesaksforskriften TEK10, § 9-7 3. ledd

 • hvem kartleggingen er utført av
 • dato for kartleggingen
 • byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent
 • resultat av representative materialprøver og analyser
 • forekomsten og mengden av farlig avfall fordelt på type
 • plassering av farlig avfall i byggverket
 • hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert
 • hvordan det farlige avfallet er planlagt fjernet
 • hvor det farlige avfallet er planlagt levert
 • alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell

Veiledning for avfallshåndtering i byggesaker finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.

 

 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss