Skriftstørrelse

Vannverk

Farsund kommune har det overordnede ansvar for den kommunale vannforsyningen.

Kommunen har 3 vannverk;

Skidvand vannverk, som kan hente tilleggsvann fra Midtvann og Mårvann. Disse har en fallhøyde på ca. 180 m. Dette vannverket er tilknyttet høydebasseng på Varbak med et volum på 5500 m3, og en fallhøyde på 84 m. Dette forsyner Farsund og omkringliggende byggefelt o.a., frem til Lunde. Utbygging og rensing med sandfilter er nær forestående.

Kleiveland vannverk, som tar råvann fra Kleivelandsvannet. Dette har en fallhøyde på 74 m, og forsyner Lista, frem til Lunde og Elkem. Vannverket har sandfilterrensing og UV. Dersom det skulle bli nødvendig kan det pumpes til høydebasseng på Varbak.

Åpta vannverk. Et lite vannverk som har ingen fallhøyde og må pumpes. Råvannet tas av elv fra Sævelandsvannet. Vannverket forsyner noen få abonnenter på Åpta. Rensing med sandfilter og UV.
Det tas vannprøver fra alle tre vannverk ukentlig. Disse sendes til Mattilsynet. Forøvrig har kommunen egenkontroll minimum annenhver dag.
Ved graving som kan komme i konflikt med kabler og rørledninger, skal det søkes om gravetillatelse. Gravetillatelse skal gis før arbeidene starter. Søknadsskjemaet er under revisjon.

Tilkobling til kommunale vannledninger skal utføres av autorisert rørlegger. Opplysninger om tilkoblingavgifter og årsavgifter kan du finne i gebyr og avgiftsoversikten til høyre (legg inn lenke).
Nyinnstallasjon av vannmåler, som utleveres av servicekontoret, utføres av autorisert rørlegger. Kontroll av eksisterende måler og eventuelt utskifting av denne utføres av kommunal rørlegger.
Ved driftsforstyrrelser på kommunalt vannledningsnett har Farsund kommune vaktordning utenom normal arbeidstid, d.v.s., kl.07:00 – 15:00 på hverdager, og i helger og andre fridager.

Kontaktinformasjon:

Enhetsleder Sten Otto Tjørve telefon 906 86 506
Oppsynsmann Øystein Hadland telefon 901 94 018
Vakttelefon: 951 31 218 og 951 94 797

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss