Samlingen startet med 5 minutters kiming med kirkeklokkene fra Frelserens kirke, noe som ble gjort fra kirker over hele landet. 

Ordfører Arnt Abrahamsen, nesteleder i Farsund ungdomsråd, Emma Grindheim og AUFs ungdomskandidat, Kai Steffen Østensen, holdt minnetaler. Østensen og Grindheim la ned kranser ved minnesmerket fra henholdsvis Aribeiderpartiet og Farsund ungdomsråd. Og som innledning og avslutning skapte Amalie Bjørnestad en vakker ramme rundt samlingen med sangene "Mitt lille land" og "Til ungdommen."