2
Arne Lervik fra Agder Krigsseileres Minneforening.

Fern Sundes plass

Først ut var åpningen av Fern Sundes plass. Her var det flott sang av Farsund Shantykor, før Arne Lervik fra Agder Krigsseileres Minneforening fortalte om Fern Sundes liv og hennes innsats som krigsseiler. Leder for levekårsutvalget, Grace Buch, fortalte at utvalget aldri var i tvil om at denne plassen skulle bære krigsseilerens navn. Hun avduket skiltet på plassen til applaus fra alle de fremmøtte.

Ferns døtre Fern og Solveig Ann og barne- og oldebarn deltok, og datter Fern fortalte om sin mor og takket for at den fine plassen hadde fått morens navn. 

3.jpg4.jpg

5.jpg7.jpg8.jpg9.jpg

En liten film fra åpningen:

Åpning 16 juli 22.MOV

11
Ordfører Arnt Abrahamsen sammen med Karl Hugo, Alf og Ingrid.

Tor Hugos plass

På Tor Hugos plass åpnet Shantykoret, før kulturist i Farsund kommune, Anne Louise Kaalstad, ønsket velkommen og leste en hilsen fra Magne Haugland. Haugland har skrevet flere bøker der Tor Hugo van der Hagen er med, men kunne dessverre ikke delta på åpningen. 

Tor Hugos sønn, Alf, fortalte om faren og hans innsats under krigen. Så avduket ordfører Arnt Abrahamsen skiltet og delte ut blomster til de av Tor Hugos barn som var til stede. 

Åpningen ble avsluttet ved at shantykoret sang "Norge, mitt Norge" ettter ønske fra familien.

Vekter Elin var såklart med på arrangementet og Per Kristian Danielsen fra Norske Reserveoffiseres Forbund  deltok som ambassadør for Forsvaret.

2.jpg3.jpg5.jpg9.jpg