Reinert Kjøllerg driver med kjøtt- og melkeproduksjon i et område med svært store kulturlandskapsverdier på Lista. Han har kombinert moderne jordbruksdrift og gjort en betydelig innsats for å ta vare på og formidlet verdiene i det spesielle kulturlandskapet. 

På hans eiendom er det en stor bygningsmasse, steingjerder, turstier osv som er et fryd for øyet og en flott måte å formidle denne hitorien og kutluren!