Rådmannens forslag finner du på følgende nettside: https://pub.framsikt.net/2022/farsund/bm-2022-r%C3%A5dmannens_forslag_til_budsjett_2022/#/home

Ønsker du å lese det i pdf-format kan du laste dokumentet ned her: Rådmannens forslag til budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025.pdf