Utvalg for levekår, ekstramøte

: Farsund rådhus, kantina
Tid: onsdag 14. juni 09:00
Meeting
https://opengov.360online.com/Meetings/FAR...
https://farsund.kommunetv.no/live