Nå er årets LANDØYDA aksjon i gang, vær med å bekjempe LANDØYDA og vinn flotte premier!!
Aksjonen mot det giftige ugraset blir gjennomført for å redusere landøyda sin økende spredning her i Farsund og Lyngdal. Absolutt ALLE er inviterte til å være med! Landøyda er giftig for storfe og hest, og ugraset sprer seg til stadig nye områder.
Landøyda er lett gjenkjennelig med sine gule blomster og flikete blad. Planten kan bli 1 meter høy. Du finner ugraset oftest langs veier og grøfter.
Hver plante kan lage over 2.000 frø som svever langt med vinden. Frøene blir dannet nå, så derfor haster det med en aksjon mot planten.
Premier blir trekt ut fra ALLE som har vært med på aksjonen.
Det er flotte premier fra det lokale næringsliv, og ALLE som er med på aksjonen er med i trekningen.
_____________
Praktisk gjennomføring av aksjonen:
Riv planten opp med roten, eventuelt hogg av alle planter med blomsterstengel slik at de ikke får frødd seg. Samle alle plantene i plastsekker som du knytter / lukker igjen.
I aksjons perioden blir det stående tilhengere for levering av Landøyda følgende steder.:
- Håkon Kalleberg, Oreveien 54
- Spar Lauervik
- Hellemyrkrysset / Nesheim
- Ved Nortun
- Kvavik, Kjetil Kolnes, Kvåvikveien 1
Du må skrive navnet og telefonnummeret ditt på plastsekkene dine for å være med i trekningen av premiene. I tillegg må du skrive opp samme informasjonen og sende på sms til Bondelaget v/Jan Petter 909 96 949
Plastsekker kan du hente ved hengere.
Vi trenger mest mulig publisitet i aksjonen og oppfordrer alle til å like og dele innleggene
Hilsen
Lista og Lyngdal Bondelag
Landbrukskontoret i Farsund
Landbrukskontoret i Lyngdal
Dersom du lurer på noe, kan du ta kontakt med Bondelaget v/Jan Petter 909 96 949
Merk: Andre svartelista arter/planter bør også leveres som RESTAVFALL, for å forhindre spredning av uønskede planter.
Lykke til med fangsten