Distriktsvennlig sykepleie er tilrettelagt for studenter i Agder-regionen, som ikke bor i nærheten av studiestedet.
UiA er blant studiestedene i landet som utdanner flest sykepleiere, og har meget godt fag- og studentmiljø. Som student vil du få tilgang på det aller fremste av undervisningsteknologi i helse-Norge.
Søknadsfrist 15.04.2021