Det er enhet for kultur og idrett som er ansvarlig for ordningen. Her er lenke til mer informasjon.