Smittesporingsteamet jakter på busspassasjerer, både på skoleruter og ordinære ruter, som kan ha vært eksponert for smitte. Dersom dette gjelder deg, anmodes du om å teste deg.
Flere skolebusser har denne uken fraktet smittede elever rundt i Lyngdal og Farsund. Et stort antall medpassasjerer kan dermed ha blitt eksponert for korona-smitte.
Dette er skolerutene og tidspunktene det gjelder. De som har vært passasjerer på ruter med uthevet skrift bør være særlig varsomme
Mandag 19.04.:
• Lyngdal Rutebilstasjon - Eilert Sundt avd Lista med avgang kl 0715
• Lyngdal Rutebilstasjon – Eilert Sundt avd Lista med avgang kl 0810
Eilert Sundt avd Lista - Lyngdal rutebilstasjon med avgang kl 1515
Eilert Sundt avd Lista - Lyngdal rutebistasjon med avgang kl 1525
Tirsdag 20.04.:
• Lyngdal rutebilstasjon - Eilert Sundt avd Lista med avgang kl 0715
Eilert Sundt avd Lista - Lyngdal rutebilstasjon med avgang kl 1525
Søndag 18.04.:
• Konkurrenten Stavanger til Lyngdal søndag 18. april kl. 16.15. Linje NW192.
Koronatelefonen er åpen igjen mandag – fredag 0900 – 1100,
tlf: 90 60 87 18
Kommuneoverlegen ber også om at de som tester seg forblir i hjemmet fram til negativt testsvar foreligger.