I Farsund kan foresatte bestille vaksine på Servicetorget, tlf. 38382000, timeavtale sendes deretter ut fra vaksinasjonsteamet.  Gjennomgått covid-19-sykdom regnes som en vaksinedose i Norge, men dersom man ønsker en dose til, må det gå minst 3 måneder og helst 4-6 måneder før man får denne vaksinen.  Alle som skal vaksineres må fylle ut følgende samtykkeskjema og ha med til vaksinasjon

 

For mer utfyllende informasjon, se på FHI sine sider