Priser og gebyrer 2021

Priser for svømming i Listahallen

Gjeldende fra 01.01.2021

Barn og pensjonister kr. 30,-/gang
Voksne kr. 50,-/gang
Familierabatt kr. 120,-/gang
Klippekort kr. 220,-
Familie klippekort kr. 400,-
Pensjonister kr. 30,-/gang

Husleie kommunale boliger

Priser pr. måned gjeldende fra 2020

Uten bemanning:
Bjørkeskaret, 10 leiligheter kr. 7256,- (ekskl. strøm)
Bryne, 8 enkle boliger kr. 6051,- (ekskl. strøm)
Bryne, 2 doble boliger kr. 8109,- (ekskl. strøm)

Med bemanning:
Livdekrona 24 enkle boliger kr. 7878,- (+ fast pris strøm 1037,-)
Livdekrona 4 doble boliger kr. 10 122,- (+ fast pris strøm 1186,-)
Minde bofellesskap kr. 8493,- (inkl. strøm)
Minde 2A-D kr. 6731,- (ekskl. strøm)
Mosvold bofellesskap kr. 7256,- (ekskl. strøm), kr. 8493,- (inkl. strøm)
Listaheimen 32 enkle boliger kr. 7878,- (+ fast pris strøm 1037,-)

Byggesaker

Kommunale avgifter

Renovasjon

Avgifter for 2021 vedtatt av kommunestyret 10.12.20

Helårsrenovasjon:

 

Grunngebyr

kr. 818,75

Avfallsgebyr

kr 3 131,25

Rabatter:

 

Samarbeidsrabatt (16% av avfallsgebyret)

kr. 453,75

Rabatt for godkjent hjemmekompostering

kr. 500,-

 

Rabatt for hjemmekompostering kan ikke kombineres med samarbeidsrabatt.

 

Tilleggstjenester til enkelthusstander:

Stor beholder, restavfall til bleiebarn

kr. 0,-

Stor beholder, restavfall, helsemessige årsaker

kr. 0,-

Stor beholder, restavfall (240l), tilleggspris

kr. 1 250,-

 

Hytterenovasjon:

 

Grunngebyr

kr 772,50

Avfallsgebyr, containerbasert bringeordning

kr. 1 587,50

Avfallsgebyr, beholderbasert henteordning fritid, med sortering

kr. 2 125,-

 

Alle renovasjonsabonnementer

 

Forbrenningsavgift CO2

Vedtatt av Stortinget

Kr 100,-

Slamrenovasjon

Avgifter for 2021 vedtatt av kommunestyret 10.12.20

Slamrenovasjon

 

Grunngebyr, andel faste kostnader, årlig           

Kr 402,50 pr. boenhet, alle anlegg.

Slamavskiller (inntil 6 m³), årlig                    

kr 1 500,- v/tømmefrekvens annet hvert år.

Slamavskiller fritidsbolig (inntil 6 m³), årlig

kr 1 125,- v/tømmefrekvens hvert fjerde år.

Tillegg for større anlegg enn 6 m3    

Kr 200,- pr. m3 pr. år pr. boenhet.

Tett tank inntil 6 m3, etter tømmeplan

kr 4 000,- pr. tømming.

Bomtur                                              

kr 1152,50,- pr. gang.

Minirenseanlegg, inntil 2 boenheter kr  

2 500,- pr. ordinær tømming.

Minirenseanlegg, 3 til 6 boenheter  

30 % rabatt (*)

Private fellesanlegg, 7 – 19 boenheter

60 % rabatt (*)

Private fellesanlegg, 20 + boenheter

70 % rabatt (*)

 

(*) Rabatten tar utgangspunkt i minirenseanlegg med 1 tilknyttet boenhet.

 

Følgende priser er for tømming av slamavskiller og tett tank utenom det som er inkludert i slamavgiften:

 

Ekstra tømming etter plan, inntil 6 m3 (**)

kr 1 500,-

Ekstra tømming etter plan pr. m3 ut over 6m3

kr 200,-

Tillegg for ekstratømming utenom plan (***)

kr 1 125,-

Prekær tømming (pr. utrykning)

kr 4 375,-

Prekær utenom arbeidstid

kr 6 250,-

Slangeutlegg over 50 meter

kr 3,75 pr. meter

Slambil pr. time, øvrige tjenester

kr 1 500,-

 

Tillegg for tømming av slamanlegg med båt

Pris for tømming med båt beregnes etter samme satser som tømming med bil og med tillegg etter følgende prisliste:

Transporttillegg - båt, ordinær, planlagt tømming, pr. tur og inntil 12 m3:

kr 4 375,- inkl mva

Transporttillegg - båt, ekstratømming, pr. tur og inntil 12 m3

Kr 6 250,- inkl mva

Prekær-/hastetømming pr. tur og inntil 12 m3 (hvis båt tilgjengelig)

kr 12 500,- inkl mva

Tilleggsarbeider, slangeutlegg m.m. timepris

kr 1 500,- inkl mva

 

(**) (**) Ekstra tømming påvirker ikke hvilket år neste ordinære tømming finner sted og påvirker heller ikke beregningen av det ordinære, årlige slamgebyret.

 

(***) Tillegget kommer som tillegg til gebyr for planlagt ekstratømming. En ekstra tømming av inntil 6 m3 koster da kr 1 500 + kr 1 125. Totalt kr 2625,-. Alle priser er inkl. mva.

Vann og avløp

Avgifter for 2021 vedtatt av kommunestyret 10.12.20

Vann og avløpsgebyr:

Abonnementsgebyr for vann

Kr 2 250,-

Forbruksgebyr for vann (pr m3)

Kr 9,80

 

 

Tilleggsgebyr innen vann:

 

Gebyr purring vannmåleravlesning

kr 250,-

Gebyr stipulering av vannforbruk

kr 625,-

Gebyr vannmåleravlesning (helsemessige årsaker)

kr 0,-

Gebyr vannmåleravlesning

kr 625,-

Ny vannmåler pga feil på vannmåler

kr 0,-

Ny vannmåler pga feil fra abonnent (frostsprengt etc)

kr. 1 000,-

Plombering vann

kr 625,-

 

 

Abonnementsgebyr for avløp:

kr. 2 000,-

Forbruksgebyr for vann (pr m3)

Kr 19,50

Feie- og tilsynsavgift

Avgifter for 2021 vedtatt av kommunestyret 10.12.20:

Feie- og tilsynsavgift:

Pr pipe pr år:

kr. 490,50

Barnehage

Kostpenger

For kommunens barnehager er kostpenger i 2020 satt til 368,- pr. måned.

Søskenmoderasjon

Det er 50% fra barn nr. to. 

Foreldrebetaling

100% plass: 3230,- pr. måned
50% plass: 1840,- pr. måned

Leiesatser for kommunale idrettsanlegg

Alcoaparken: Fotballhallen og utendørs kunstgressbane
NB. Utendørsbanen er ikke inkludert ved kamper i henhold til terminliste.
Foreninger og lag fra egen kommune: kr. 535,-/time.
Timeleie etter kl. 21.00: kr. 800,-/time.
Døgnpris hall: kr. 6.430,-/døgn.
Foreninger og lag fra andre kommuner: kr. 800,-/time.
Timeleie etter kl. 21.00: kr. 1.390,-/time.
Døgnpris hall: kr. 8.130,-/døgn.
Leie til privat/kommersiell bruk fra Farsund kommune: kr. 1.100,-/time.
Timeleie etter kl. 21.00: kr. 1440,-/time.
Døgnpris hall: kr. 9.330,-/døgn.
Leie til privat/kommersiell bruk fra andre kommuner: kr. 1.550,-/time.
Timeleie etter kl. 21.00: kr. 3.110,-/time.
Døgnpris hall: kr. 10.900,-/døgn.

NB!
Ved utleie vil det bli fakturert for minimum 1/2 time før og etter tildelt tid, for klargjøring og stenging av hallen.

Idrettshallene
Foreninger og lag fra egen kommune: kr. 380,-/time.
Timeleie etter kl. 21.00: kr. 535,-/time.
Døgnpris hall: kr. 4.280,-/døgn.
Foreninger og lag fra andre kommuner: kr. 650,-/time.
Timeleie etter kl. 21.00: kr. 800,-/time.
Døgnpris hall: kr. 4.820,-/døgn.
Leie til privat/kommersiell bruk fra Farsund kommune: kr. 650,-/time.
Timeleie etter kl. 21.00: kr. 800,-/time.
Døgnpris hall: kr. 5.350,-/døgn.
Leie til privat/kommersiell bruk fra andre kommuner: kr. 920,-/time.
Timeleie etter kl. 21.00: kr. 1.070,-/time.
Døgnpris hall: kr. 6.430,-/døgn.

Konferanserom
Foreninger og lag fri leie. Andre kr.110,- for opptil 3 timer.

Leiepriser utendørsanlegg: Kommunale gress og kunstgressbaner
Seriekamper i fotball: kr. 700,-/kamp.
Kamp for lag fra andre kommuner: kr. 1.000,-/kamp.
Andre arrangementer for voksn: kr. 1600,-/dag.
Lag og foreninger fra andre kommuner: kr. 3210,-/dag.

Svømmehallene:
Foreninger og lag fra egen kommune: kr. 380,-/time.
Etter kl. 21.00 på lørdager og søndager: kr. 535,-/time.
Bading - tilstelninger / enkelttimer: kr. 535,-/time.
Leietakere fra andre kommuner: kr. 650,-/time.
Badebursdag med sikkerhetsvakt: kr. 865,-.

Leiesatser for kommunale bygg

Husan – Farsund rådhus
Priser gjeldende fra 01.01.2019.
Lange galleri kr. 550,-.
Grønne salong kr. 550,-.
Kjøkken v/f.eks. møter kr. 550,-.
Festsalen m/galleri kr. 3.100,-.
Festsalen m/alle tilhørende lokaler kr. 5.200,-.
Depositum kr. 1.000,-.
Flygelleie kr. 1.500,-.

Kommunestyresalen: kr. 550,-.
Kantinen: kr. 550,-.

Herredshuset på Vanse
Priser gjeldende fra 01.01.2019.
Kommunens lag og foreninger: Gratis.
Matsalen, salong + kjøkken: kr. 700,-.
Kjøkken: kr. 400,-.
Herredssalen: kr. 400,-.
Salongen: kr. 400,-.

Ekko og Shadow fritidsklubb, Flipside skatehall
Priser gjeldende fra 01.01.2020.

Ekko og Shadow 
Kommunens lag og foreninger: Gratis (vasking og søppeltømming må gjøres selv).
Kr. 500,- pr. 2 timers leie, kr. 1.000,- for leie lenger enn 2 timer.
NB! Tillegg for alle leietagere som ikke vasker og rydder søppel selv: kr. 300,-.

Flipside skatehall
Leie pr. 2 timer: kr. 1.000,-.
Annen type utleie: Etter avtale.

Leiesatser for Eilert Sundt aula
Priser gjeldende fra 01.01.2020.
Lag, foreninger, skoler og ideelle organisasjoner fra Farsund kommune:
kr. 1.050,- pr. dag i helger/helligdager.
Kommersielle/private aktører:
kr. 1.000,- pr. dag for ukedager.
kr. 1.560,- pr. dag i helger/helligdager.
+ 10 % av billettinntekter.

Småbåthavn

Leie i småbåthavnene for båter under 15 meter:

 

Tildelingsvederlag for ny eller endring av båtplass er kr.1500,-

Priser i den enkelte båthavn 2021

Havn

Pris pr. breddemeter

Haugestranda

  300,-

Jøllestø

  600,-

Kjørrefjord

1 100,-

Sundsodden

1 100,-

Lauervik

1 200,-

Farøy

1 200,-

Borshavn

1 200,-

Borshavn ikke utrigger og ikke langs kai

   800,-

Borshavn, ny flytebrygge

1 800,-

Tjørvehavn

1 200,-

Tjørvehavn, ikke utrigger og ikke langs kai

   800,-

Sigersvoll

1 200,-

Verven

1 800,-


Båter under 15 meters lengde som ønsker langtids ligge i våre gjestehavner eller ved andre offentlige kaier (lengre enn 30 dager) kan søke om dette og hvis det innvilges skal det betales kr. 50,- pr. døgn + strøm

                                                                                             

Andre priser

 

Venteliste;

 

Pris for hver venteliste plass man ønsker                                                           

kr.  500,-

Venteliste plass er gyldig inntil 5 år eller til man får den størrelse båtplass man ønsker.

Strøm;

 

All strøm skal måles og betales for i henhold til gjeldene prisliste.

På Kjørrefjord og Gåsholmen betales strøm via App eller kredittkort.

Strømmåler hentes på servicekontoret.

Depositum                                                                                                                      

kr.  800,-

Årsleie                                                                                                                              

kr.  300,-

Pr.Kwt                                                                                                                               

kr.    2,50,- + mva

Vinterlagring;

 

Båter på land i Kjørrefjord og Lauervik og Listahavn på anvist plass belastes med pris pr. lengde meter pr. måned

kr.    20,-

Salg – båthusgrunn;

 

Kjøp av båthusgrunn i Lauervik, Sundsodden og Kjørrefjord koster pr. bredde/strandlinje meter

Kr.
15 000,-  

Fiskeriplasser

Fiskeriplasser:

Gåsholmen og Listahavn

Priser langs kai pr. år

Under 30 fot

Kr.2.900,-

Mellom 30 og 40 fot

Kr.4.200,-

Mellom 40 og 50 fot

Kr.5.000,-

 

Søknad om konsesjon etter konsesjonsloven og deling etter jordloven

Gebyrene for 2021 (uendret fra 2020) er:

  • Deling etter jordloven – kr. 2000,-
  • Søknad om konsesjon, enkle/kurante saker og tilleggsjord mindre enn 10 daa – kr. 3000,-
  • Søknad om konsesjon, øvrige saker – kr. 5000,-