Covid-19-forskriften § 13.Definisjon av arrangement

Med arrangementer menes i forskriften følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller

a.

idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening

 

b.

kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver

 

c.

seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet

 

d.

livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon

 

e.

varemesser og midlertidige markeder, men ikke loppemarkeder til inntekt for frivillige organisasjoner

 

f.

private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster

Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster med 10 eller færre deltakere som avholdes i de delene av et serveringssteds lokaler som samtidig holdes åpent for allmennheten.

Som arrangement menes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand.

0

 

Sammenkomster i eget hjem

Sammenkomst i eget hjem er ikke definert som arrangement.

Det nasjonale rådet om gjester i eget hjem er via forskriften gjort til et forbud. Følgende gjelder både innendørs og i hagen:

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 personer er til stede samtidig i tillegg til husstandsmedlemmer.

Unntak fra første ledd:

 Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk.

 Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort.

 

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand

Andre hyppig stilte spørsmål om regler

 

Når forskriften opphører gjelder fortsatt samme regel om antall personer i eget hjem, men da som en anbefaling og ikke et forbud.

Og når arrangementer etter hvert kan tillates igjen, gjelder følgende regel om antall personer: