Månedlig faktura

Vannmåleroppgjør 2021 blir fakturer i januar og forskudd for 2022 fordeles på 12 måneder. 

Dersom du ønsker månedlig faktura og ikke har inngått en slik avtale kan du gjøre det her. 

Syns du vannforbruket har vært høyt siden sist?

Det er nomrmalt å bruke ca 50m3 pr person pr år. Når det ikke brukes vann i huset skal telleverket på vannmåleren stå stille. Dersom en av de små viserne på måleren fortsatt beveger seg, er det en lekkasje på det inerne nettet. Vannforbruk gjennom måler, som skyldes lekkasje på privat sanitæranlegg, er huseiers ansvar og må utbedres for eiers regning. Ved mistanke om lekkasje på sanitæranlegget bør rørleggerfirma kontaktes. 

Feil på vannmåler

Dersom telleverket på vannmåleren står stille når det ikker er forbruk i hus, og du ikke har lekkasje på noen sanitæranlegg, men mener forbruket viser for høyt kan man bestille kontroll av vannmåler gjennom Servicekontoret som vil sende ut en kommunal rørlegger.