30.oktober utløper fristen for å søke om tildeling av midler fra kommunens næringsfond.

Farsund kommunale næringsfond skal disponeres slik at det bidrar til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunen. Tilskuddene skal gå til bedrifter og nyetableringer som bidrar til vekst ved å videreutvikle eller skape nye arbeidsplasser i kommunen.

 

Bruk gjerne vår søknadsskjema