Skatteliste Offentlig ettersyn 2022

Fritaksliste Offentlig ettersyn 2022

Listene legges også ut i Servicekontoret på Husan, Brogaten 7.

Kommunestyret har vedtatt at for 2022 settes skattesatsen til 5,5 promille med unntak for bolig- og fritidseiendommer der skattesatsen er 3,0 promille. Fra 2020 er det endring i eiendomsskatteloven som medfører 30% reduksjon i skattegrunnlaget for bolig/fritid.

I henhold til eiendomsskatteloven § 19 kan klage fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke har vært klaget på samme grunnlag tidligere år. Eventuell klage på fastsatt eiendomskattetakst må fremsettes via elektronisk skjema  eller skriftlig til
Farsund kommune, Eiendomsskatt, Postboks 100, 4552 Farsund.
Klagefrist er 19.04.22.

Eiendomsskattekontoret