Du må selv gi beskjed til de du har vært med de siste 48 timene om din positive test. Husstandsmedlemmer trenger ikke gå i karantene, mot at de selvtester seg: 5 dager hvis den smittede er isolert fra resten av husstanden, 11 dager hvis man bor sammen. For utdeling av hurtigtester til husstandsmedlemmer kontakt koronatlf. på tlf. 906 08 718 mandag til fredag kl. 09-13.
 
Ved positivt resultat på selvtest for covid19 anmoder vi til at du selv registrer dette, for deg eller for barn du har omsorgen for. Opplysningene du registrerer sendes til smittesporingsteamet. Du kan finne lenke for en slik registrering på kommunens hjemmeside: https://hjemmetest.remin.no/farsund